Menu

EAST WEST 10 Kg Elite Bar

7,700฿

Gear Specs

น้ำหนัก 10 kg
Material

Bar Diameter
Knurl

Surface finish

Rotation

รายละเอียด

EAST WEST 10 KG ELITE BAR

อีสท์ เวสท์ อาร์เจย์ บาร์ 15 มีพีเอสไอ 216,000 แต่ยังคงรักษามาตรฐานระดับโอลิมปิก ด้วยความหนาของบาร์ขนาด 25 ม.ม. โดยทั่วไปแล้ว การที่จะสร้างบาร์ที่มีความหนาระดับนี้มักต้องใช้เหล็กเพิ่มจำนวนมากเมื่อเทียบกับการผลิตทั่วไป แต่บาร์ของอีสเวสท์ อาร์เจย์ มีวิธีสร้างที่แตกต่างออกไป คือ ใช้ความร้อนระดับสูงเพื่อทำให้เหล็กแข็งแรงขึ้น